Virszemes TV – komplektācija un saslēgšana.

Lattelecom Virszemes TV komplektācija un saslēgšana ar Televizoru. Īss ieskats nepieciešamajā aprīkojumā, kas būtu nepieciešamas Virszemes televīzijai, kā arī virszemes televīzijas saslēgšanas instrukcija.

Virszemes TV – kanālu meklēšana

Lattelecom Virszemes televīzijas kanālu meklēšanas demonstrācija izmantojot ārējo dekoderi TV Star T6 SD CX.

Virszemes TV – kanālu atkārtotā meklēšana

Gadījumos, kad ne visi kanāli ir atrasti vai kad kanālu skaits tiks papildināts, ir iespējams veikt atkārtotu kanālu meklēšanu.