Virszemes televīzija tiek izplatīta pa gaisu ar radioviļņiem ciparu formātā. Iemesls pārejai no analogās uz virszemes televīziju bija Eiropas Komisijas izvirzīts paziņojums, kurā ir teikts, ka Eiropas valstīm pāreja uz Virszemes televīzijas apraidi ciparu formātā jāpabeidz līdz 2012. gadam.

Analogās TV trūkumi

Galvenie analogās televīzijas trūkumi bija ierobežots kanālu skaits, jo pieci TV kanāli, kas tika piedāvāti faktiski ir lielākais tehniski iespējamo kanālu skaits. Analogajā apraidē skaņu var uztvert tikai mono, nevis stereo formātā. Arī kanālu lietošana ir visai ierobežota, jo nenodrošina nekādas papildu funkcijas, kuras jau ir ierastas ciparu apraidē.

Ciparu TV priekšrocība

Galvenā ciparu formāta priekšrocība ir, ka tas ļauj izplatīt daudz vairāk TV programmu nekā tikai 5 bezmaksas kanālus. Līdz ar to iedzīvotājiem visā Latvijā ir pieejami un piedāvāti arī maksas TV kanāli un pieejami tādi papildpakalpojumi kā subtitri, valodas izvēle, TV programma, HD (High-definition) kvalitātes kanāli un virkne citi pakalpojumi (kas ir atkarīgi no izvēlētās iekārtas).

Lai skatītos Virszemes TV bezmaksas kanālus, ir nepieciešamas

Tikai iekārtas: antena, ciparu TV uztvērējs un televizors. Lai skatītos maksas TV kanālus, papildus ir nepieciešama viedkarte. Viedkarti papildpakalpojumu izmantošanai ir iespējams iegādāties sniedzēja veikalos, piesakot internetā, pa Klientu apkalpošanas tālruni 177 un citur.

Ja plāno tuvākajā laikā iegādāties jaunu televizoru, tad izvēlies televizoru ar jau iebūvētu MPEG-4 ciparu TV uztvērēju, lai tam nav jāpieslēdz ārējais ciparu TV uztvērējs.

Sniedzēja Virszemes TV priekšrocība ir tā, ka nav nepieciešams uzstādīt „šķīvi”, bet pietiek ar jumta vai istabas antenu, kura daudzās mājsaimniecībās jau ir. Lai uztvertu Virszemes TV, klientam, kuram jau tagad ir antena, būs jāiegādājas Virszemes TV uztvērējs jeb dekoders. Ērti skatīties TV ir izmantojot interneta sniegtās iespējas. Interneta TV piedāvā skatīties Latvijas un ārzemju TV kanālus. Tev tikai nepieciešams dators un interneta pieslēgums, lai skatītos interneta TV.