Virszemes digitālā televīzija

Pieslēdzot digitālo Virszemes Televīziju, Latvijas iedzīvotāji ar TV antenu var skatīties daudz lielāku TV kanālu skaitu, kurus senāk varēja vērot tikai satelīttelevīzijas vai kabeļu televīzijas abonenti.

Virszemes digitālās televīzijas priekšrocības

Galvenā ciparu formāta priekšrocība ir, ka tas ļauj izplatīt daudz vairāk TV programmu nekā pāris bezmaksas kanālus. Līdz ar to iedzīvotājiem visā Latvijā ir pieejami un piedāvāti arī maksas TV kanāli, kā arī ir pieejami tādi papildpakalpojumi kā subtitri, valodas izvēle, TV programma, HD (High-definition) kvalitātes kanāli un virkne citi pakalpojumi. Virszemes televīzijai nav nepieciešams uzstādīt „šķīvi”, bet pietiek ar jumta vai istabas antenu, kura daudzās mājsaimniecībās jau ir. Lai uztvertu Virszemes digitālo televīziju, klientam, kuram jau tagad ir antena, būs jāiegādājas Virszemes TV uztvērējs jeb dekoders.

Virszemes TV

– iespēja izplatīt daudz vairāk TV programmas;

– iespēja pilnā mērā izbaudīt jaunās paaudzes televizoru iespējas;

– valodas izvēles iespēja;

– teleteksts un subtitri;

– EPG (Elektroniskais programmu gids) – iebūvēta TV programma; automātiskā un izvēles kanālu meklēšanas metode;

– izlases (favorītu) kanālu uzstādīšanas un rediģēšana;

– kanālu uzstādījumu atcerēšanās pat pēc izslēgšanas;

– “Vecāku slēdzene” – iespēja palikt zem paroles atsevišķus kanālus.
Virszemes TV ir televīzija, kuras apraide tiek nodrošināta, izmantojot radioviļņus, līdzīgi kā analogajā TV apraidē. Tas nozīmē, ka nav nepieciešami nekādi papildus kabeļi vai šķīvju uzstādīšana.

Virszemes digitālā televīzija – tā pati televīzija, tikai ar daudz plašākām iespējām.

← Previous post

Next post →

1 Comment

  1. Pieslēguma atjaunošana.

Leave a Reply