Mājas lapas saturs ir paredzēts tikai un vienīgi informācijas nolūkos, kā arī var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visi mājas lapā publicētie materiāli ir Tavs internets īpašums vai arī mums pieder tiesības uz to izmantošanu. Visas firmas zīmes, logotipi un prečzīmes ir autortiesību materiāls, kas pieder Tavs internets vai citām trešajām personām. Terminā “materiāli” ietilpst, bet neaprobežojas ar to, visa tekstuālā informācija, mājas lapas izskats, noformējums un attēli. Tālāk izplatīšana ir aizliegta par to iepriekš nesazinoties ar mums, kā arī nesaņemot rakstisku atļauju.

Atlaide jaunajiem klientiem

Atlaide tiek piešķirta pakalpojumiem – Internets 1, Internets 2, Internets 3, Pilsētas internets, Mājas internets, Profesionālais internets, WiMax pieslēgums, Mājas komplekts 1, Mājas komplekts 2, Mājas komplekts 3, Internets 1 – mobilais, Internets 3 – mobilais, Internets 5 – mobilais, kā arī ierīkojot Lattelecom Interaktīvo TV, ja piesaki internetā.

Ls 5 atlaide pirmajam rēķinam arī tiek piešķirta jaunajiem ātrgaitas interneta pakalpojumiem – Internets 1 – optika, Internets 2 – optika, Internets 3 – optika, Mājas komplekts 1 – optika, Mājas komplekts 2 – optika, Mājas komplekts 3 – optika. Kopā ar šiem pakalpojumiem ir iespējams pieslēgt arī augstas izšķirtspējas Lattelecom Interaktīvo TV.

Ls 5 atlaide tiek piemērota arī pakalpojumam Virszemes TV (piesakot Ekonomisko vai Pamata paku).

Atlaide tiks piešķirta vienu reizi nākamajā Lattelecom rēķinā pēc pakalpojuma ierīkošanas.

Piedāvājums ir spēkā tikai privātpersonām un neattiecas uz gadījumiem, kad tiek veiktas pārejas no viena Lattelecom interneta pieslēguma veida uz citu.

Internets: Ierīkošana un interneta modems bez maksas

Piedāvājums spēkā fiziskām personām, slēdzot līgumu par pakalpojuma lietošanu uz 24 mēnešiem. Pakalpojums ir pieejams, ja ir tehniskās ierīkošanas iespējas. Detalizēta informācija par pakalpojumiem, cenām un ierīkošanas nosacījumiem www.lattelecom.lv

Ierobežojumi:

– pakalpojumu ierīkojam tikai fiziskām personām, kuras neveic komercdarbību.

– pakalpojums pieejams vietās, kur ir tehniskas ierīkošanas iespējas.

Informācija regulāri tiek pārbaudīta un atjaunota, bet pilnīga informācijas precizitāte netiek garantēta. Jūsu privātums netiek apdraudēts, jo mēs ievērojam visus privātuma nosacījumus.