Optiskais kabelis vai ierastie metāla kabeļi?

Optiskā tīkla lietotājam pats būtiskākais ir galarezultāts – ātrs un nevainojams internets, augstas izšķirtspējas televīzija bez traucējumiem un citi kvalitatīvi pakalpojumi. Šajā ziņā optikai pašlaik nav konkurences, jo optiskais tīkls ir nākotnes tehnoloģija, kamēr metāla kabeļiem pieder pagātne. Optisko šķiedru izmantošana sniedz iespēju ievērojami lielākā attālumā pārraidīt augstas frekvences signālu, nekā to spēj nodrošināt metāla vadi, kas ievērojami pakļauti nelineāriem procesiem, apkārtējās vides ietekmei u. tml.

Kas ir kas?

Metāla kabelis ir veidots no vara, bet signāls caur to tiek sūtīts ar elektrisko impulsu palīdzību. Savukārt optiskais kabelis būtībā ir stikla caurulīte, caur kuru informācija tiek sūtīta ar gaismas palīdzību jeb lāzeru. Šī ir tehnoloģija ar pilnīgi jaunām iespējām – lielāku kapacitāti, datu caurlaidību un lielāku ātrumu. Jaunākās tendences pasaulē rāda, ka iespēju robežās vecie metāla kabeļi tiek nomainīti pret optiskajiem, jo vara kabeļi savas iespējas jau ir izsmēluši. Vara kabeļu maksimālā kapacitāte ir aptuveni 10 Mbit/s (ļoti īsos attālumos tā var būt arī nedaudz lielāka) ar tehnoloģijām, ko izmanto sniedzējs – jebkurā gadījumā tie nebūs ne 100, ne 200, ne 500 Mbit/s, ko sniedzējs jau tagad spēj piedāvāt saviem klientiem. Sniedzējs sava uzņēmuma ietvaros starp maģistrālajiem tīkliem jau pašlaik izmanto arī 10 Gbit/s optiskos savienojumus. Vienīgais optiskā kabeļa trūkums ir tā trauslums – tā ir stikla caurulīte, līdz ar to plīstoša. Savukārt pat kamoliņā satīts metāla kabelis turpinās strādāt, bet ar optisko kabeli jābūt daudz uzmanīgākiem. Ja optiskais kabelis ir pāršķelts vai pārlauzts, tas ar speciālu aparatūru jāsavieno, lai nebūtu spraugu un netiktu pazaudēta informācija – signālam jāplūst cauri kā ūdenim. Lai novērstu iespējamos bojājumus un klientiem spētu garantēt maksimālu kvalitāti, sniedzējs, atšķirībā no citiem interneta un televīzijas operatoriem, optiskos kabeļus ierīko zem zemes, nevis pa gaisu.

Optiskā kabeļa priekšrocības

Optiskajam kabelim ir daudz lielāks joslas platums – vienlaikus tas var pārraidīt ievērojami vairāk datu. Optiskajā tīklā dati tiek pārraidīti digitāli, kas ir dabiska forma datorā radītajai informācijai. Pa metāla kabeļiem informācija tiek pārraidīta analogi – tas nozīmē, ka pārraidīto datu forma tiek vairāk kārt pārveidota. Optiskais kabelis ir mazāk jutīgs pret dažādiem apkārtējās vides ietekmes faktoriem. Sniedzēja optiskā kabeļa atrašanās vietu mājās pēc iespējas norobežo no ārējiem apstākļiem, mitruma un mehāniskas iedarbības. Optiskais kabelis ir vieglāks un apmēram divreiz tievāks nekā metāla kabelis, tādēļ tas aizņem mazāk vietas gan kopējā tīkla infrastruktūrā, gan ir vieglāk iekļaujams dzīvokļa interjerā.

← Previous post

Next post →

1 Comment

  1. Izzi bija labs oaipskits internets. Z?l, ka tas tik biezi pazuda, s?ku noz?lot, ka izmantoju vi?u pakalopojumus un p?rg?ju pie Lattelecom Vi?i p?c meistara apmekl?juma piezvana un izjaut?, vai viss cikiniek?. L?k l?menis!!!

Leave a Reply