Ja Tev nav pieejams optiskais internets, tad nobalso par savu māju. Tā ir optiskā interneta karte, kurā redzamas vietas, kur ir pieejams optiskas internets. Optiskajā interneta kartē redzamas arī mājas, kurās ir plānots optiskais internets, par kurām ir nobalsots.

Kā tiek ierīkots optiskais internets

Pēc optiskā tīkla izveides esošie klienti, vienojoties ar uzņēmumu par viņiem ērtu laiku, kad varētu saņemu ātrgaitas interneta pakalpojumus. Gan interneta, gan televīzijas lietotāji tādējādi saņem pakalpojumus izmantojot optisko kabeļu infrastruktūru, saglabājot esošo maksu par pakalpojumiem. Visi tie iedzīvotāji, kas vēl nav pakalpojuma sniedzēja klienti, arī varēs pieslēgt sev ātrgaitas optisko internetu par cenu, kas ievērojami neatšķiras no ierastā platjoslas interneta (DSL) cenas.

Pakalpojuma sniedzējs piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus. Sniedzējs nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus.

Optiskā interneta lietotāji šobrīd var abonēt 20 Mbit/s, 100 Mbit/s un vēl citu ātru interneta pieslēgumu, kas klientam ļauj izvēlēties savām un ģimenes vajadzībām un interneta lietošanas paradumiem piemērotāko pieslēguma veidu. Šo interneta jaudu iespējams abonēt VIP komplektā kopā ar citiem sniedzēja pakalpojumiem – interaktīvo televīziju (pieslēgums 4 televizoriem), dinamiskajām IP adresēm diviem datoriem, mājas Wi-FI komplektu, 5 individualizētām bezmaksas e-pasta adresēm un mājas telefonu arī īpašo zelta numuru.

Optiskais internets Latvijas Pilsētās:

Optiskais internets Rīgā

Optiskais internets Daugavpilī

Optiskais internets Jelgavā

Optiskais internets Jūrmalā

Optiskais internets Salaspilī

Optiskais internets Valmierā

Optiskais internets Ventspilī

Optiskais internets Liepājā

Optiskais internets Rēzeknē

Optiskais internets Ogrē

Optiskais internets Aizkrauklē

Optiskais internets Jēkabpilī

Optiskais internets Tukumā

u.c.

Šāds līdz šim privātajiem klientiem neredzētais ātrums ļauj ne tikai daudz ērtāk izmantot internetu, lejupielādējot filmas, mūziku, fotogrāfijas un citus materiālus, kā arī apmainīties ar tiem bet arī pieslēgt vairākus televizorus Interaktīvai TV un baudīt augstās izšķirtspējas (high definition – HD) kanālus un izmantot videokonferenču pakalpojumus.