Virszemes televīzija ir tā pati televīzija, tikai ar daudz plašākām iespējām. Precīzs pakalpojuma nosaukums ir Lattelecom Virszemes televīzija. Virszemes televīzija atrodas gaisā, tādēļ arī Virszemes TV.

Kāpēc Lattelecom Virszemes televīzija

Saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu visām Eiropas valstīm pāreja uz Virszemes televīzijas apraidi ciparu formātā ir jāpabeidz līdz 2012.gadam. Turklāt, Latvija ir viena no pēdējām Eiropas valstīm, kurā Virszemes televīzija tiek pārraidīta analogajā formātā.

LR Satiksmes ministrija ir rīkojusi konkursu ar mērķi izvēlēties televīziju programmu Virszemes apraides cipara formāta nodrošinātāju. 2008.gada 15.decembrī par konkursa uzvarētāju tika izvēlēts Latvijas vadošais elektronisko pakalpojumu sniedzējs Lattelecom.

Jāpiebilst arī tas, ka atbilstoši likumam, valsts televīzijas kanāli ir skatāmi bez maksas. Turklāt skatītājiem tiek piedāvātas arī vairākas maksas kanālu pakas. Lai skatītos maksas kanālus, klientam papildus nepieciešams iegādāties viedkarti, ko jāievieto uztvērējā. Par izvēlētās maksas kanālu pakas izmantošanu ir jāmaksā ikmēneša abonēšanas maksa.

Virszemes TV priekšrocība ir tā, ka lai skatītos virszemes TV pietiek ar jumta vai istabas antenu, kura daudzās mājsaimniecībās jau ir. Lai uztvertu Virszemes TV, klientam, kuram jau tagad ir antena, ir jāiegādājas Virszemes TV uztvērējs, jeb dekoders. Jaunākās paaudzes televizoros dekoders Virszemes TV programmu uztveršanai MPEG-4 formātā jau ir iebūvēts, tāpēc šādu televizoru īpašniekiem atsevišķais dekoders nav vajadzīgs.

Ieguvumi no Virszemes televīzijas

Iespēja skatīties daudz vairāk TV programmas nekā tikai piecus
kanālus.

Ciparu formāts nodrošina virkni ērtu un mūsdienīgu iespēju:

 • elektroniskā TV programma,
 • audio valodas un subtitru izvēle,
 • augstas izšķirtspējas TV
Virszemes TV priekšrocības:
 • iespēja izplatīt daudz vairāk TV programmas nekā pašreizējos 5 bezmaksas kanālus;
 • iespēja pilnā mērā izbaudīt jaunās paaudzes LCD un plazmas televizoru iespējas;
 • valodas izvēles iespēja;
 • teleteksts un subtitri;
 • EPG (Elektroniskais programmu gids) – iebūvēta TV programma;
 • automātiskā un izvēles kanālu meklēšanas metode;
 • izlases (favorītu) kanālu uzstādīšanas un rediģēšana;
 • kanālu uzstādījumu atcerēšanās pat pēc izslēgšanas;
 • “Vecāku slēdzene” – iespēja palikt zem paroles atsevišķus kanālus.

Citi Virszemes TV raksti:

Virszemes TV

Virszemes televīzija

Virszemes digitālā televīzija