October 2015

Abonentu piesaiste

Lattelecom pašapkalpošanās sistēma – abonenta piesaistes demonstrācija, lai pilnvērtīgi varētu izmantot pašapkalpošanās sistēmas iespējas. Kā mans Lattelecom profilam piesaistīt Lattelecom abonomentu, kas ļauj vēl lietderīgāk izmantot portāla sniegtos…