December 2014

Virszemes TV – kanālu meklēšana

Lattelecom Virszemes TV kanālu meklēšanas demonstrācija izmantojot ārējo dekoderi TV Star T6 SD CX: Kad dekoders ir pieslēgts pie televizora un abas ierīces ieslēgtas, būs jāizvēlas dekodera valoda….