March 2014

Mans Lattelecom – Sarunu saraksts

Lattelecom pašapkalpošanās sistēma – abonenta veikto sarunu apskates iespējas – pēc rēķina numura, pēc datumu perioda vai tekošajā norēķinu periodā veiktās sarunas, kas vēl nav iekļautas rēķinā. Uzklikšķinot…